ארנומאב 26.08.2019

ארנומאב כטיפול למיגרנות כרוניות - תוצאים מדיווחי מטופלים

החוקרים מצאו כי ארנומאב מובילה לשיפור משמעותי קלינית באיכות החיים של מטופלים הסובלים ממגירנות כרוניות כבר לאחר שלושה חודשי טיפול

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את ההשפעה של ארנומואב, נוגדן חד-שבטי מואנש כנגד CGRPי(calcitonin gene related peptide) על איכות חיים הקשורה בבריאות, כאבי ראש ונכות באנשים הסובלים ממיגרנות כרוניות.

במחקר אקראי וכפול סמיות זה, 667 מטופלים עם מיגרנות כרוניות חולקו ביחס של 3:2:2 לקבל אינבו או ארנומואב במינון 70 ו-140 מ"ג פעם בחודש. התוצאים שנבדקו כללו איכות חיים הקשורה בבריאות ספציפית למיגרנות, השפעה על כאבי ראש שנבדקה על ידי שאלון ה-HIT-6, נכות הקשורה במיגרנות (מבחן ה-MIDAS) והתערבות בכאב שנבדקה על ידי סולם ה-PROMIS.

החוקרים מצאו כי ישנו שיפור בכל התוצאים שנבדקו בשתי קבוצות הארנומאב לאחר שלושה חודשים עם שינויים גדולים יותר לעומת אינבו כבר לאחר חודש אחד ברוב התוצאים. שלושת התחומים של איכות חיים הקשורה בבריאות ספציפית למיגרנות השתפרו מתחילת המחקר עם שני המינונים של ארנומאב. שינויים מתחילת המחקר ועד חודש 3 בסולם ה-HIT-6 היו -5.6 עבור שתי הקבוצות לעומת -3.1 עבור אינבו. ציוני ה-MIDAS לאחר שלושה חודשים השתפרו ב- -19.4 ימים עבור מינון ה-70 מ"ג ו- -19.8 ימים עבור מינון ה-140 מ"ג לעומת -7.5 ימים בלבד עבור אינבו. הבדלים מינימליים משמעותיים ברמת הפרט הושגו על ידי שיעור גדול יותר של מטופלים שקיבלו ארנומב לעומת אינבו עבור כל התחומים של איכות חיים הקשורה בבריאות ספציפית למיגרנות ועבור HIT-6. שיעור נמוך יותר של משתתפים שקיבלו ארנומאב השיגו ציון MIDAS קשה (21 נקודות) או קשה מאוד (41 נקודות ומעלה) או ציון PROMIS של 60 נקודות ומעלה לאחר 3 חודשים.

החוקרים מסכמים כי מטופלים עם מיגרנות כרוניות המטופלים עם ארנומאב חווים שיפור משמעות קלינית במגוון רחב של תוצאים מדווחי מטופלים.

מקור: 

Lipton, R.B. et al. (2019) Neurology. 92(19), e2250

נושאים קשורים:  ארנומאב,  מיגרנה
תגובות